Postkort fra Telemark; Parti av Skien.

Postcard from Telemark; Scene from Skien.

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Parti av Skien sett fra Mæla
Utgiver: Erik St. Nilssen

Skien sett nordfra. Bildet må være tatt fra Mæla, nord for Duestien. I dag er jordene fylt med kontorer og industri, så der er vanskelig å kjenne seg igjen.

Skien seen from the north. The picture must have been taken from the city district Mæla. Today the fields are filled with offices and industy, so it's hard to localize the place exactly.