Postkort fra Telemark; Skiens Postkontor.

Postcard from Telemark; Skien Post Office.

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Bilde av Skiens Postkontor
Utgiver: Erik St. Nilssen

Skiens postkontor i Torggata. Senere politistasjon, og i dag kommunekontorer. Skriften over og på sida av døra er:
Søstrene Tangens
Spiseforretning & Café 2den Etg
Talestation 2den Etg.
Skiens
Telefonselskabs
Kontor III Etg.

Skien Post Office in Torggata ("Market Street"), later Police Station and today Municipality Offices. At that time, there was a grocery store and coffee shop on the first floor and a telephone company on the second floor.