Postkort fra Telemark; Parti fra Skien.

Postcard from Telemark; Scene from Skien.

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Bilde av papirfabrikken på Smiøya
Ukjent utgiver

Den lange bygningen i midten er papirfabrikken på Smiøya. Foran kan du se slusene mellom elva og Hjellevannet. Den gamle slusevokterboligen som brant i 198? kan du se til høyre, i forlengelsen av papirfabrikken. Det er 5 meter høydeforskjell mellom elva i forgrunnen og Hjellevannet i bakgrunnen.

The long building in the middle of the picture is the paper mill at Smiøya ("Blacksmith's Island"). In front you can see the sluices between the Skien River and Hjellevannet. The old sluice-keeper's house (it burned down in 1980-something) is seen to the right of the paper mill. There's a 5 meter altitude difference between the river in the front and the Hjellevannet Lake in the background.