Gamle bilder fra Skien: Holtas fabrikk langs Broene

Old pictures from Skien: The Holta factory (a paper mill?) along the Broene street

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Holtas fabrikk langs Broene i Skien
Foto: Ukjent

Holtas fabrikk på Gimsøy. Jeg vet ikke om Holta kun opererte med trelast på denne tida eller om det er en papirfabrikk vi ser. Den gamle trebygningen midt på høyre side eksisterer fremdeles, og er Union representasjonsbolig(?) Skjæret i Bryggevannet i forkant er Kattøya. Jeg har alltid lurt på hvorfor den heter så.

The Holta factory on the Gimsøy island. I don't know whether Holta just had a lumber factory those days or if this is a paper mill. The old, wooden building in the middle of the right side still exists. The small island in the front, situated in what we call Harbour Lake (the upper part of the river), is the Cat's Island. I don't know the origin of that name.