Gamle bilder fra Skien. Ibsenparken og kirken sett fra syd.

Old pictures from Skien. The Ibsen park and the church seen from the south.

[ Opp | Neste ]

[ Up | Next ]

Ibsenparken og kirken sett fra syd
Fotograf: Nyblin

Nydelig oversiktsbilde tatt fra toppen av Ordings butikk(?). Jeg aner ikke i hvilken anledning dette bildet er tatt, men av klesdrakten å dømme må tidspunktet være rundt århundreskiftet. Akkurat dette bybildet er bevart godt; alle bygningene består i dag, og kvartalet er noe av Skiens peneste.

Beautiful view captured from the top of Ording's Store(?). I don't know the occation for this picture, but from the clothings I guess the time must be around the previous change of century. This city scene is pretty much alike today; all the buildings still exist, and they probably form the most pretty part of Skien today.