Postkort fra Telemark; Fra det gamle Skien.

Postcard from Telemark; From the old Skien.

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Bilde fra det gamle Skien.
Utgiver: J. A. Kroghs Boghandel.

Skien før brannen i 1886, men kortet er av nyere dato. Presteboligen øverst til venstre, med det bratte taket.

Skien before the city fire in 1886, but the card is of newer date. The vicar's house is at the upper left, with the steep roof.