Postkort fra Telemark; Skien. Utsikt fra Høgli.

Postcard from Telemark; Skien. The view from Høgli.

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Utsiktsbilde fra Høgli over 
	 Gjerpendalen og Skien
Utgiver: Gorboes bokhandel.

Tittelen på bildet er noe misvisende; det er mest Gjerpendalen vi ser. Utsikten er mot sør/sørvest. Børsesjø til høyre. Litt til høyre for midten skimter vi husklyngene i Skien sentrum.

Gjerpendalen må være en av de vakreste jordbruksdalene i Norge, og det sier jeg ikke fordi jeg bor her. Dessverre er dalen skjemmet av en del høyspentledninger.

The title of the postcard is somewhat misleading. What we see is mostly the Gjerpen valley. We are looking south/southwest. The Børsesjø lake can be seen to the right. Slightly to the right of the middle, over the lake, we see the houses forming the center of Skien.

The Gjerpen valley must be one of the most beautiful farming valleys in Norway; I'm not saying that just because I live here. Unfortunately, the prettiness is somewhat destroyed by several power lines extending through the landscape.