Postkort fra Telemark; Skien --- fra flommen i 1927 (Hjellen)

Postcard from Telemark; Skien --- from the flood in 1927 (Hjellen).

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Bilde av Skien under flommen i 1927
Utgiver: Erik St. Nilssen

Dårlig bilde til å pryde et postkort. Bildet er tatt fra Hjellen mot Bruene. Åsen i bakgrunnen er Bratsbergkleiva.

Bad photograph for a postcard. The picture is taken from Hjellen (a city district) towards Bruene ("The Bridges"). The hill in the background is Bratsbergkleiva (another city district in Skien). Usual watermark plus 4.5m.