Postkort fra Telemark; Skien --- Fra Kongebeøget 1907.

Postcard from Telemark; Skien --- From the King's visit in 1907.

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Bilde fra havna i Skien;
	 kongebesøket i 1907
Utgiver: Erik St. Nilssen

Kong Haakon VII besøker Skien i 1907. Fra havna. «Odd»s turntropp i hvite bukser ønker Kong Haakon VII velkommen.

King Haakon VII is visiting Skien in 1907. From the harbour. «Odd»s (that's a boy's name in Norway; also the point of an arrow head; here a sportsclub) gymnastic troop (in white trousers) greets King Haakon the VIIth.