Postkort fra Telemark; Skien, indre havn.

Postcard from Telemark; Skien harbour.

[ Opp | Forrige | Neste ]

[ Up | Previous | Next ]

Bilde av Skien indre havn
Utgitt av: Erik St. Nilssen

Skien sett fra Bryggevannet. Gata midt i bildet, foran kirken, er Henrik Ibsens gate. Skiens Aktiemølle sees til venstre. Bestefaren min arbeidet der. Mølla ble revet i 1977. Til høyre Kaffehuset.

Skien seen from "Harbour Lake" (i.e. the very upper part of the Skien River). The street in the middle of the picture, leading up towards the church, is Henrik Ibsen Street. The Skien Flour Mill is the large building to the left of the street. My grandfather worked there. The mill was demolished in 1977. To the very right "Coffee House", a famous cafe in Skien.