Gamle bilder fra Skien: Hjellen sett fra Broene

Old pictures from Skien: The city district Hjellen as seen from the Broene Street

[ Opp | Forrige ]

[ Up | Previous ]

Hjellen sett fra Broene
Foto: Min bestefar

Hjellen sett fra Broene. Hele Hjellen brant i 1886, og etterpå ble det innført murtvang.

The city district Hjellen seen from Gimsøy. All of Hjellen burned down in 1886, and brick buildings were enforced in the reconstruction.